PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIKÓW

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CUDOWNY OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

Dojazd na miejsce docelowe. Przybycie do Sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie znajduje się Cudowny obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły znajduje się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która już w 1968 roku została wpisana przez kard. Karola Wojtyłę na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej, a 1 listopada 1992 roku dekretem kard. Franciszka Macharskiego została podniesiona do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Obraz jest najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Czas na modlitwę i uczestnictwo we Mszy Świętej. Możliwość  zjedzenia obiadu na mieście*

Na nim spełniły się słowa Pana Jezusa, który – objawiając się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – nie tylko ukazał wzór swego obrazu, ale także powiedział, że pragnie, aby go czczono w kaplicy Zgromadzenia i na całym świecie. I tak się stało. Obraz z klasztornej kaplicy w Krakowie-Łagiewnikach szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje można dziś spotkać na wszystkich kontynentach i to nie tylko w świątyniach, ale także w mieszkaniach, miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie żyją i pracują czciciele Miłosierdzia Bożego. Do tego obrazu, pielgrzymują ludzie z całego świata, by błagać o potrzebne łaski dla siebie i innych. Liczne wota umieszczane w gablotach na ścianach kaplicy świadczą o spełnianiu się Chrystusowych obietnic wobec tych, którzy z ufnością modlą się przed tym obrazem i świadczą miłosierdzie wobec bliźnich.

Przed tym obrazem już w latach drugiej wojny światowej wielokrotnie modlił się Karol Wojtyła, jako kapłan celebrował przy nim uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, potem jako biskup i pasterz archidiecezji krakowskiej. 7 czerwca 1997 roku modlił się przed nim jako papież Jan Paweł II. Wtedy powiedział: Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą (Dz. 613). A jeśli szczerym sercem odpowie „Jezu, ufam Tobie!”, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.

Przed tym obrazem 27 maja 2006 roku modlił się także Ojciec Święty Benedykt XVI, a w 2016 roku papież Franciszek i miliony młodych, którzy przybyli do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Modlą się przed nim dostojnicy kościelni, głowy państw, uczeni, artyści, ludzie o różnych powołaniach i zawodach, a nawet różnych wyznań. Tutaj, przed Jezusem Miłosiernym – jak mówią –  nie ma podziałów. Tutaj liczy się tylko serce ufające Bogu, pragnące spełniać Jego wolę, i otwarte na potrzeby bliźnich

*za dodatkową opłatą

Świadczenia:

Przejazd autokarem

Opieka przewodnika

Ubezpieczenie

Cena do ustalenia z proboszczem. Bilety wstępu nie są wliczone w cenę. Program jest ramowy, kolejność zwiedzania ustali kierownik wycieczki z przewodnikiem.

data publikacji artykułu:

  • 1 lipca 2021

Dodaj komentarz