PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

PIELGRZYMKA DO JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIEJSC KULTU MARYJNEGO W POLSCE.

Jasna Góra to jedno z najważniejszych dla historii Polski sanktuariów. Jest to wyjątkowe miejsce, o którego niezwyktej popularnosci stanowi ośrodek kultu Maryjnego Matki Boskiej Częstochowskiej, znany w całym kraju, obiekt niezliczonych pielgrzymek z Polski i całego świata, częste miejsce odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dojazd do miejsca docelowego . Obiad na mieście. Przejscie Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – reprezentacyjnej arterii Częstochowy, wiodącej od Kościoła św. Zygmunta oraz do parków podjasnogórskich. Liczy ona tereny Starej i Nowej Częstochowy. Od połowy XIX wieku to wtaśnie tutaj powstawały reprezentacyjne gmachy, rezydencje fabrykantów i kamienice mieszczańskie.

Dotarcie do Kaplicy Matki Bożej i Bazyliki Jasnogorskiej  czyli centralnego miejsca na Jasnej Górze, miejsca sprawowania sakramentów i codziennej modlitwy, w głównym ołtarzu  Kaplicy   Matki  Bożej  umieszczony   jest  Cudowny   Obraz  Matki  Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski. Udział we Mszy Świętej (Msze św. w dni powszednie: 6:00, 7:00, 7:30, 8:00 (j. łacinski), 9:30, 11:00, 15:30, 18:30) oraz możliwość pozostawienia próśb do NMP.

Możliwość zwiedzania: Sali Rycerskiej, miejsca wielu wydarzeri historycznych, w których zamieszczone są pamiątkowe sztandary wojskowe;

Skarbca; Muzeum 600-lecia, czynnego codziennie od 9.00 do 17; Bastionu św. Rocha

–    Skarbiec Pamięci Narodu ; Jasnogórskiej Golgoty: st acje Drogi Krzyżowej.

Stacji Różańcowych do zwiedzania i rozważiania tajemnic Różanca św.

Wieża czynna od 8.00 do16.00  Powrót do domu.

Swiadczenia:

Przejazd autokarem

LUX

Opieka przewodnika Ubezpieczenie

Cena do ustalenia z proboszczem.

data publikacji artykułu:

  • 1 lipca 2021

Dodaj komentarz